Molde bør gi Kikkan et fast og fortjent minnesmerke i byen.