Kun 19 av 49 i det nye kommunestyret i Molde er kvinner. Dermed kan det bli vanskelig å nå lovens krav om 40 prosent kvinner i formannskap og utvalg.