No har nesten alle kommunar i Møre og Romsdal handlingsplanar for å førebygge, avdekke og hindre vald i nære relasjonar. Men – for å få bukt med problemet må vi alle bidra!