Vi oppdaterer fra Aker stadion. Live-reporter er Jens Olav Moe.