Styreleder Per Arne Rindarøy i Kjerringsundet AS mener det ikke er noe problem om flyplassen i Molde legges ned som følge av Møreaksen. Men Rindarøy presiserer at han ikke ønsker at flyplassen legges ned.