Når du som forelder skiller mellom bekreftelse og gratifikasjon er det lettere å håndtere barnas følelser.