Når dessert blir belønning for å ha gjort en ubehagelig innsats.