Jeg er takknemlig og ydmyk over å ha innehatt ordførervervet i nå snart fire år, og i dag har vi hatt det siste kommunestyremøte i denne perioden.