Jeg er så fylt av stolthet over den utrolige kraften frivilligheten har i vår kommune. Vi brenner for å gjøre en positiv forskjell, og det er gjennom frivilligengasjement og samarbeid at vi virkelig skaper endringer.