Tone Klev var ikke helt ærlig med verken seg sjøl eller andre om hvem hun var før hun hadde bikka 40. Nå, åtte år seinere, er hun snart klar for den siste operasjonen.