Statsforvaltaren har avvist klage frå naboar og godkjenner reguleringsplanen som opnar for å bygge ei turisthytte på fjellet Snipa i Hustadvika.