Slik har de håndtert isolasjonen, etter rasene og oversvømmelsen i Meringdalen.