Det går fugleinfluensa blant ville fugler i store deler av landet. Mattilsynet definerer det ikke til å være utbrudd i Møre og Romsdal, men de ber kommunene ta høyde for at det kan skje.