FpU i fylket hadde satt seg høye mål. Resultatet ble enda bedre.