Vedtak om å endre Torbjørns veg til «Marits veg» var i strid med reglene.