Mats Nerli gir ut album på klingende istaddialekt. Tittelen er «Kaudervelsk».