Aukra er resultatet av våre valg og handlinger, og derfor er det helt avgjørende å delta i utviklingen og å bruke stemmeretten i valg.