Nokre kommunar er så heldige å bli vertskap for storsatsingar på hydrogenproduksjon, havvind eller karbonfangst. Men det meste av næringslivet er lokalt: Industribedrifter, entreprenørar, installatørar, handel, tenesteyting, bønder, fiskarar.