Sett grenser i relasjoner som ikke er sunne, sier eksperten.