– Ingen foreldregenerasjon har fulgt barna sine tettere. Derfor treffer det så hardt når de flytter ut, sier forfatter Janne Stigen Drangsholt.