Alle folkevalgte må stille seg selv spørsmålet, hva er vår hovedoppgave: Å ha et budsjett i balanse eller å ivareta innbyggernes grunnleggende rettigheter etter de lover staten har gitt.