Hun forteller stolt om barnebarnets utenlandsreise, men blir raskt avbrutt. Etikettekspert gir råd om hvordan man håndterer prateglade «samtalekidnappere».