Folk på Ona er forskrekka og frustrert over forslag om muleg framtidig ferjekutt.