Havneselskapet tilbyr areal og plassering av ny badstue på Jernbanekaia.