Marcus (19) og Petter (18) er nestledere i hver sin komité under jazzen. Da må de delegere oppgaver til folk som er både dobbelt og trippelt deres egen alder.