Frank Sve sto på 13. plass på valglista til fylkestinget, men endte opp med å få suverent flest personstemmer av samtlige politikere. – Jeg har antakelig funnet en gullmetode, sier Sve (Frp).