Kristelig Folkeparti, Industri – og næringspartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet går sammen om å danne flertall i Hustadvika kommune.