Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti skal styre Molde de neste fire åra.