Shell setter inn store ressurser på å finne årsaken til at det er dannet brannfarlig hydrogengass inn i anlegget. All produksjon ved anlegget er nå stanset. Shell mistenker ikke sabotasje.