Flere vil finne nye måter å bo i fremtiden, mener forsker.