Havvind kan på sikt gi oss lavere kraftpriser og nok kraft både til klimakutt og ny industri. I tillegg er havvind en god industrimulighet som lar oss bygge videre på den sterke petroleumsnæringen vi allerede har. Men vi må investere i startfasen.