– Selvfølgelig kjenner vi på at renter og avdrag utfordrer oss, men jeg angrer ikke, sier Torgeir Dahl. Nå rammer investeringene driften hardt med økende rente.