Jeg er takknemlig for at vi har mennesker i samfunnet som engasjerer seg, deler fra sine erfaringer og beskriver sine opplevelser.