Aukra kulturhus feira eitt år med stort bursdagsselskap.