Asle Røe er et ganske ukjent navn for de fleste, til tross for at han har spilt på høyt nivå i rundt 30 år. Noe av forklaringen er helt Texas.