Det er all grunn til å tro at det er tilfelle, men i hvilket organ og av hvem?