Det er mange fortrinn med Fergefri E39 Møreaksen (Breivika-Bolsønes). Møreaksen fjerner tre ulike fergestrekninger og gjør veiene åpne døgnet rundt, og to store øysamfunn får fergefri fastlandsforbindelse.