Gravemaskinen er i gang på kulturskoletomta i Elnesvågen.