Norge er et langstrakt land, og kysten og havet har alltid vært viktig for oss. Langs hele kysten finner vi fiskerinæring, oljenæring, skipsrederier og havindustri. Denne verdiskapingen er mulig på grunn av de store og små lokalsamfunnene som finnes her – fra nord til sør.