I helga var det storstilt jubileum for avgangselever på Molde gymnas i 1973. Et lite kunststykke er det at to av elevene på reallinja begge endte opp som kunstnere.