Statsforvalteren protesterer mot planen om å sette opp glassigloer på Kråkholmen i Hustadvika.