Partiprogrammene i Gjemnes skal nå være sendt ut til samtlige husstander.  Programmene fra de ulike partiene ser ganske like ut ved første gjennomlesning, men noen forskjeller er det.