En tidligere pasient varslet om psykologen til Statsforvalteren. Saken ble sendt videre til Helsetilsynet, men før de rakk å konkludere, ga psykologen frivillig avkall på autorisasjonen.