Rødt Molde har ved flere anledninger i kommunestyret tatt opp problematikken rundt manglende lærebøker i papirformat og den uforholdsmessige satsingen på digitale læremidler i moldeskolen.