Først i begynnelsen av neste uke tror ryddemannskapene at de rasrammede eiendommene i Vistdalen får kjørbar veg igjen.