Det blir kamp mellom havvindindustrien og fiskerne om områdene utenfor Møre og Romsdal. Kst. daglig leder Ole Morten Sorthe i Sør-Norges Fiskarlag bebuder et kraftig nei til havvindutbygging i dette området, uten at fiskerlaget endelig har konkludert.