Det bør være en god valgkampsak å fronte høgst nødvendige oppgraderinger av E 136 i Romsdalen. Fylkespolitikerne har i en årrekke klart prioritert tiltak her i sine innspill til NTP, så dette er neppe en konfliktfull sak. E 136 er og blir fylkets «viktigste vei»