Full enighet om å ikke utvide planområdet på Lundavang. Vurdering av et mulig helsehus ble tatt med, men kommunedirektøren advarer.