Alle gode ideer om supplerende helsetjenester knyttet til gamlesykehuset bør støttes.