Eg høyrer til dei Senterpartifolk som har  skjemtes over fleirtalsvedtaket i Hustadvika kommunestyre,  om  å legge ned den nyleg oppussa, igangverande og velfungerande omsorgssenteret, på Farstad.